• info@ulkemisitme.com
  • 0322 454 01 04

SGK İşitme Cihazı Ödemeleri

SGK İşitme Cihazı Ödemeleri

SGK İşitme Cihazı Ödemeleri (2021-2022)

2021 -2022 işitme cihazlarında SGK(Sosyla Güvenlik Kurumu) ödemesi 9 Ocak 2022 tarihli değişiklikle yetişkin hastalar için çalışanlarda 1211 TL, emeklilerde 1514 TL’dir. SGK çift işitme cihazı için raporda belirtildiği takdirde ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır.

1 Haziran 2021 itibariyle işitme cihazı devlet ödemeleri artmış, çift kulak için aynı anda ödeme yapılmaya başlanmıştır. İşitme cihazı SGK ödemeleri 5 yılda bir gerçekleşmektedir.

İşitme cihazları için SGK ödemeleri yaşa, çalışma durumuna, kişinin kendisi veya yakını için işitme cihazı almasına göre değişiklik göstermektedir. SGK işitme cihazı ödemeleri anlaşmalı işitme merkezlerine yapılmaktadır. İşitme cihazı SGK ödemesi almak için devlet hastaneleri, üniversite hastaneler veya özel üniversite hastanelerinden en az bir kulak burun boğaz hekimi imzalı işitme cihazı raporu almak gerekmektedir.

İşitme cihazı ödemesi için hastanede yapılan işitme testinde 500 Hz., 1000 Hz., 2000 Hz., 4000 Hz. frekanslarındaki işitme kaybı ortalaması her bir kulakta 26 dB olması gerekmektedir.

SGK İşitme Cihazı Ödemeleri (2021-2022)

İşitme Cihazı İçin SGK Ne Kadar Ödüyor?

18 Yaş ve Üzeri için SGK işitme Cihazı Ödemesi

Emeklinin kendisi için: 1514 TL
Çalışanlar için: 1211,20 TL

13-18 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi emekli olduysa: 2271 TL
Velisi çalışansa: 1816,80 TL

5-12 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi emekli olduysa: 2422,40 TL
Velisi çalışansa: 1937 ,32 TL

0-4 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi emekli olduysa: 2225,20 TL
Velisi çalışansa: 2180,16 TL

İşitme Cihazı Pili SGK Ödemesi Ne Kadardır?

SGK’nın sisteminde kayıtlı her bir işitme cihazı için işitme cihazı pili SGK ödemesi 236 TL’dir. İşitme cihazı pili SGK ödemesi yıllık olup, katılım payından muaftır.

İşitme Cihazı SGK Ödemesi Katılım Payı Ne Kadardır?

İşitme cihazları için SGK ödeme yaptığında katılım payı tutarları ortaya çıkmaktadır. Emeklilere işitme cihazı ödemesinde %10 katkı payı maaşlarından kesilmekte, çalışanların ise %20 katkı payını elden işitme merkezlerine ödemesi gerekmektedir.

SGK Ödemesi İçin İşitme Cihazı Raporunda Bulunması Gerekenler

İşitme cihazı SGK ödemelerinde elektronik rapor ve reçete sistemine geçilmiştir E-rapor zorunlu olup, normal reçete halen SGK tarafından kabul edilmektedir. Hastanelerde alınan işitme cihazı raporunda bulunması gerekenler:

• Hastanın adı soyadı.
• Cihazın hangi kulakta kullanılacağı ve cihazın türü. (Kulak içi veya arkası)
• İşitme kaybı kalıcıdır ibaresi.
• İşitme kaybı tanısı.

whatsapp